Skraćeno poslovno ime: ODC doo Zaječar
Puno poslovno ime: Omega Distribution Company, Negotinski put BB, Zaječar
Pravna forma: DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću
Obveznik PDV: da
Poreski identifikacioni broj: 107009866
Matični broj pravnog lica: 20723548
Registarski broj: 6135656437
Broj obveznika PDV-a: 612657854
Registar privrednih subjekataBD. 279517 od 20.09.2016

 

Podaci o sedištu
Grad: Zaječar
Opština: Zaječar
Ulica i broj: Negotinski put BB
Država: Republika Srbija
e-mail adresa: office@omegaserbia.com

 

Podaci o delatnosti
Šifra delatnosti: 4643
Naziv delatnosti: Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Kategorije