Poštovani potrošači

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali,
razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).
ODC doo,Zaječar zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na
vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Uputstvo za online kupovinu

Registrujte se da biste mogli da naručite proizvode. Registracija se vrši popunjavanjem Formulara za registraciju;
Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme „U korpu“ ukoliko želite odmah da kupite;
Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme „U korpu“ da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu;
Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme „Naruči“;
Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme „Nastavi naručivanje“;
Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme „Potvrđujem narudžbu“ da izvršite narudžbu;
Vaša porudžbenica je uspešno kreirana.
Na sajtu je moguće obaviti kupovinu i kao gost, odnosno bez registracije. Tu opciju možete odabrati kada kliknete na korpu, nakon čega će Vam se pojaviti pitanje da li želite da se registrujete ili da kupite kao gost.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su sa uključenim PDV-om.
Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.
Kada je u pitanju kupovina na rate ili preko web kredita, napominjemo da uslovi, ukupan trošak i iznos rate mogu zavisiti od uslova banke, te da ODC doo ne može za svaki pojedinačan slučaj kontrolisati ukupne troškove koji obuhvataju kamate i bankarske provizije.

Opis proizvoda

ODC doo  nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, ne garantujemo da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima ODC doo ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili plaćanjem preko računa

Za sve porudžbine koje ne sadrže gabaritne proizvode, isporuka se vrši putem kurirske službe, troškove isporuke iznose 350 RSD i snosi ih kupac.
Za porudžbine preko 10.000 din , isporuka je besplatna.
Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke unose u objekat na adresi kupca preko praga, i spuštaju na mesto gde se mogu neometano otpakovati i vizuelno pregledati.
 
Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h, odnosno prvog narednog radnog dana da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.

Odustanak od kupovine

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača.
NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija
Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u ODC doo, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Predugovorno obaveštavanje o mogućnosti za pokretanje postupka za vansudsko rešavanje sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021), u daljem tekstu: Zakon, ODC doo potrošačima odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom,
Uslove odgovornosti za skrivene nedostatke prema kupcima koji su pravna lica ili fizička lica koja robu pribavljaju radi obavljanja komercijalne delatnosti, I rokove za izjavljivanje reklamacija uređuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020).

Kategorije